FABRYKA FIRANEK WISAN S.A.
Nazwa firmy Fabryka Firanek WISAN S.A.
Numer telefonu +48 15 812 22 15
Lokalizacja 39-451 Skopanie
Włókniarzy 7
NIP 867-00-03-051
KRS 0000063339
REGON 830020595