CENTRUM KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWE BOSS SPÓŁKA Z O.O.
Nazwa firmy Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe Boss Spółka z o.o.
Numer telefonu +48 22 516 61 00
Lokalizacja 04-849 Warszawa
Żwanowiecka 20
NIP 952-11-09-336
KRS 0000028092
REGON 012126803