UGOTOWANY LESZEK KRAWCZAK
Nazwa firmy Ugotowany Leszek Krawczak
Numer telefonu +48 73 027 60 60
Lokalizacja 86-014 Osówiec
Osówiec 138
NIP 967-11-98-442
KRS brak
REGON 340288928