EVENTUS
Nazwa firmy Eventus
Numer telefonu +48 79 655 97 28
Lokalizacja 85-158 Bydgoszcz
Szwedzka 4
NIP 967-10-19-190
KRS brak
REGON 092433753