PAŁAC JUGOWICE SP. Z O.O.
Nazwa firmy Pałac Jugowice Sp. z o.o.
Numer telefonu +48 74 844 63 94
Lokalizacja 58-321 Jugowice
Główna 4
NIP 886-28-84-283
KRS brak
REGON 020666516