ALFA-MED
Nazwa firmy Alfa-Med
Numer telefonu +48 52 341 56 03
Lokalizacja 85-095 Bydgoszcz
Pestalozziego 7
NIP 967-13-40-265
KRS 0000381619
REGON 340887586