PLASTICO S.C.
Nazwa firmy Plastico S.C.
Numer telefonu +48 58 685 12 87
Lokalizacja 83-304 Przodkowo
Kawle Dolne, ul. Kaszubska 1
NIP 589-15-71-177
KRS brak
REGON 191374152