AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SA
Nazwa firmy Autostrada Wielkopolska SA
Numer telefonu +48 61 655 30 50
Lokalizacja 61-248 Poznań
Stanisława Zwierzchowskiego 1
NIP 972-00-50-433
KRS 0000001970
REGON 632243012