P.P.H.U
Nazwa firmy P.P.H.U "SIATPOL" Kazimierz Szcząchor
Numer telefonu +48 88 150 85 08
Lokalizacja 23-414 Majdan Stary
Majdan Stary 44B
NIP 918-00-02-576
KRS brak
REGON 950323934