FOSSKIA ANDRZEJ WNĘK
Nazwa firmy FOSSKIA Andrzej Wnęk
Numer telefonu +48 50 566 11 40
Lokalizacja 85-164 Bydgoszcz
Karpacka 39A/94
NIP 953-14-35-741
KRS brak
REGON brak