INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
Nazwa firmy Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Numer telefonu +48 61 848 33 48
Lokalizacja 60-401 Poznań
Wiślana 53
NIP 113-02-34-978
KRS 0000041374
REGON 011865591