TANAX DYSTRYBUCJA  JAROSŁAW JERZY KARDACH
Nazwa firmy Tanax Dystrybucja Jarosław Jerzy Kardach
Numer telefonu +48 60 453 57 57
Lokalizacja 86-065 Lisi Ogon
Igrzyskowa 3
NIP 967-07-01-376
KRS brak
REGON 092358046