DENTAL PLACE
Nazwa firmy Dental Place
Numer telefonu +48 22 752 23 51
Lokalizacja 05-080 Laski
Cichowszczyzna 36
NIP 118-01-74-853
KRS brak
REGON 015206342