EURO SPAS SP. Z O.O.
Nazwa firmy Euro Spas sp. z o.o.
Numer telefonu +48 66 041 69 07
Lokalizacja 60-185 Poznań
Malwowa 138
NIP 781-19-11-348
KRS 0000562482
REGON 361739984