GROŃSKI KRZYSZTOF JANUSZ - P. H. U. KAGRO
Nazwa firmy Groński Krzysztof Janusz - P. H. U. KAGRO
Numer telefonu +48 50 266 38 64
Lokalizacja 91-328 Łódź
Polna 18/20
NIP 773-00-13-007
KRS brak
REGON 590027200