EUROSEJF KONSMETAL CENTRUM ZABEZPIECZEŃ RYBAK I SPÓŁKA SP. J.
Nazwa firmy Eurosejf Konsmetal Centrum Zabezpieczeń Rybak i Spółka Sp. j.
Numer telefonu +48 60 223 35 39
Lokalizacja 02-676 Warszawa
Postępu 11 lok. 5
NIP 527-10-29-774
KRS 0000030094
REGON 011192494