IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE
Nazwa firmy Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Numer telefonu +48 22 644 70 19
Lokalizacja 02-796 Warszawa
Migdałowa 4 lok. 22
NIP 522-10-15-043
KRS 0000082670
REGON 010671695