OSADKOWSKI-CEBULSKI SP. Z O.O.
Nazwa firmy Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
Numer telefonu +48 76 850 61 49
Lokalizacja 59-220 Legnica
Nasienna 6
NIP 691-21-46-050
KRS 0000142384
REGON 390756661