CENTRUM RADIOKOMUNIKACJI INRADIO.PL
Nazwa firmy Centrum Radiokomunikacji inRADIO.pl
Numer telefonu +48 42 649 28 28
Lokalizacja 92-516 Łódź
Puszkina 80
NIP 728-01-25-633
KRS brak
REGON 470008003