ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A.
Nazwa firmy Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A.
Numer telefonu +48 33 875 22 40
Lokalizacja 34-120 Andrychów
Stefana Batorego 35
NIP 551-00-06-702
KRS 0000019254
REGON 070613219