KODIMO MICHAŁ WÓJTOWICZ
Nazwa firmy KODIMO Michał Wójtowicz
Numer telefonu +48 51 500 97 82
Lokalizacja 36-016 Chmielnik
Chmielnik 705d
NIP 872-21-12-853
KRS brak
REGON 181042452