ŁAZUR SPÓŁKA JAWNA
Nazwa firmy ŁAZUR SPÓŁKA JAWNA
Numer telefonu +48 13 445 61 01
Lokalizacja 38-200 Jasło
Kowalowy 134
NIP 685-00-04-631
KRS 0000009576
REGON 004023067