JFM MAGDALENA MIELKE
Nazwa firmy JFM Magdalena Mielke
Numer telefonu +48 50 900 97 97
Lokalizacja 81-578 Gdynia
Filipkowskiego 20A/25
NIP 525-16-65-238
KRS brak
REGON 015677410