SONAX POLSKA WIESŁAW WRÓBLEWSKI
Nazwa firmy Sonax Polska Wiesław Wróblewski
Numer telefonu +48 85 744 50 80
Lokalizacja 15-732 Białystok
Choroszczańska 28
NIP 542-10-07-858
KRS brak
REGON 050053457