MAJOWA SZKOŁA TAŃCA
Nazwa firmy Majowa Szkoła Tańca
Numer telefonu +48 53 360 46 40
Lokalizacja 41-800 Zabrze
Marii Skłodowskiej-Curie 35
NIP 648-10-05-125
KRS brak
REGON 272404979