PHILIPPUS WOJCIECH ŁAMASZ
Nazwa firmy Philippus Wojciech Łamasz
Numer telefonu +48 53 777 76 78
Lokalizacja 51-180 Psary
Główna 46
NIP 915-17-16-244
KRS brak
REGON 020975950