CENTRUM SERWISOWE WÓZKÓW I MASZYN CSWIM
Nazwa firmy Centrum Serwisowe Wózków i Maszyn CSWiM
Numer telefonu +48 66 434 11 43
Lokalizacja 42-209 Częstochowa
Warszawska 305/307
NIP 997-01-48-771
KRS brak
REGON 101588914