AGENCJA ARTYSTYCZNA JERZY ZELNIK
Nazwa firmy Agencja Artystyczna Jerzy Zelnik
Numer telefonu +48 79 290 97 91
Lokalizacja 03-607 Warszawa
Codzienna 2A
NIP 524-11-29-985
KRS brak
REGON 010477361