CFT PRECYZJA SP. Z O.O.
Nazwa firmy CFT Precyzja Sp. z o.o.
Numer telefonu +48 22 785 10 57
Lokalizacja 05-152 Czosnów
Polna 6
NIP 531-15-79-602
KRS 0000222779
REGON 015885834