TECHNOLOGIE MAGNETYCZNE SP. Z O.O.
Nazwa firmy Technologie Magnetyczne Sp. z o.o.
Numer telefonu +48 50 316 24 02
Lokalizacja 06-100 Pułtusk
Chmielewo 2
NIP 568-15-90-530
KRS 0000315011
REGON 141561901