BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘTACH
Nazwa firmy BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘTACH
Numer telefonu brak
Lokalizacja 32-650 Kęty
Jana III Sobieskiego 16
NIP 549-00-16-464
KRS 0000139310
REGON 499821