ZIMMERMAN I WSPÓLNICY SP. K.
Nazwa firmy Zimmerman i Wspólnicy Sp. K.
Numer telefonu +48 22 468 12 11
Lokalizacja 00-687 Warszawa
Wspólna 70
NIP 701-02-74-748
KRS brak
REGON 142744992