AUSTENIT STAL HANDEL SP. Z O.O.
Nazwa firmy AUSTENIT Stal Handel sp. z o.o.
Numer telefonu +48 52 366 56 06
Lokalizacja 85-861 Bydgoszcz
Glinki 144
NIP 953-25-36-562
KRS 0000270795
REGON 340261697