MATKAM S.C. MATEUSZ BODZIACKI KAMIL SOWA
Nazwa firmy MATKAM S.C. Mateusz Bodziacki Kamil Sowa
Numer telefonu +48 50 708 35 34
Lokalizacja 22-135 Białopole
Raciborowice 33
NIP 563-24-27-008
KRS brak
REGON 361624703