EKOZEFIR
Nazwa firmy Ekozefir
Numer telefonu +48 69 303 05 86
Lokalizacja 85-055 Bydgoszcz
Podolska 13
NIP 967-06-54-369
KRS 0000084682
REGON 091447894