GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Nazwa firmy GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Numer telefonu brak
Lokalizacja 36-065 Dynów
Rynek 7A
NIP 795-00-07-374
KRS 0000197733
REGON 681000