P.P.H.U. MAR-MASZ HENRYK PIOCH
Nazwa firmy P.P.H.U. MAR-MASZ Henryk Pioch
Numer telefonu +48 69 148 33 97
Lokalizacja 83-340 Sierakowice
Sierakowska Huta 26
NIP 589-14-18-895
KRS brak
REGON 220312692