PROMETAL POLSKA
Nazwa firmy ProMetal Polska
Numer telefonu +48 66 055 49 06
Lokalizacja 93-578 Łódź
Wróblewskiego 19a
NIP 729-24-62-075
KRS brak
REGON 101069723