FLYINGDESK
Nazwa firmy Flyingdesk
Numer telefonu +48 58 681 80 17
Lokalizacja 83-305 Pomieczyno
Spacerowa 19
NIP 589-16-19-607
KRS brak
REGON 191555296