UNIDEX
Nazwa firmy Unidex
Numer telefonu +48 14 680 86 00
Lokalizacja 39-218 Straszęcin
Straszęcin 295E
NIP 872-00-05-550
KRS 0000087548
REGON 850023796